Cookie Consent by Cookie Consent AB92 og AB-forbruger | Når du skal indgå en aftale med mureren

Aftalegrundlag - Almindelige Betingelser

Sådan fungerer vores service

1

Indtast opgaven

Indtast din mureropgave i beregneren

2

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en murer pr. mail med det samme

3

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit projekt

Beregn prisen her

AB 92 – Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Når du skal i gang med et byggeprojekt, er det en god idé at have et gennemarbejdet aftalegrundlag.

AB 92 er en standardaftale, som håndværkere og entreprenører frivilligt kan indgå med bygherre. Det er et standard-aftaledokument, der sikrer at begge parter aftaler præcis hvad arbejdet går ud på, og hvad de hver især forpligter sig til. Det er ikke lovpligtigt med en AB 92, og indgåelsen skal derfor udtrykkeligt aftales parterne imellem.

AB 92 er beregnet til at kunne dække meget store byggerier. Derfor er den meget omfattende, og kan være noget af en mundfuld at tage stilling til. Til gengæld dækker den alle aspekter af en byggeopgave, og giver dig tryghed i byggeprocessen.

Når du skal indgå en aftale med en håndværker, anbefaler vi, at du får en advokat med erfaring i enterprise til at gennemgå aftalen.

Læs den fulde vejledning til AB 92 på Retsinformation.dk

AB-forbruger - Almindelige Betingelser for byggearbejder for forbrugere

Ved mindre byggesager benyttes AB-forbruger som ‘spilleregler’ for byggearbejdet. I forbindelse med kontraktindgåelsen kan det være relevant at notere præcist, hvad det er der skal udføres, pris og hvornår arbejdet skal stå færdigt.

Grundlaget for AB-forbruger kan du læse i pdf’en AB-forbruger betingelser nedenfor. AB-forbruger blev senest revideret i juni 2012 af Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværksrådet, Forbrugerrådet og Energistyrelsen.

Sker der ændringer ved arbejdet efter kontraktindgåelsen, skal du benytte dig af Tillægsaftalen til AB-forbruger.

Tilbage

Hent dokumenterne her:

AB92AB-forbruger (standardkontrakt)

AB-forbruger (betingelser)Tillægsaftale til AB-forbruger

Andre beregnere

Prøv vores andre beregnere lige her, og få en pris på 2 minutter.