Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.228 anbefalinger
På platformen har vi 97.814 håndværkere
Vi har indsamlet 374.587 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,8 VERIFICERET VIRKSOMHED

Spar på varmeregningen med en udvendig efterisolering af dit hus.

Det er især en god idé at få udført en udvendig efterisolering, såfremt man bor i et gammelt hus med massive ydermure. Det er også vigtigt i tilfælde, hvor det ikke er muligt at få lavet en hulmursisolering pga. for snævert mellemrum i muren.

I nyere huse med dårligt isolerede ydervægge, af f.eks. beton eller gasbeton, kan en udvendig facadeisolering også være en god idé. En udvendig efterisolering er et voldsomt indgreb på husets udseende. Man kan derfor med fordel betragte en udvendig facadeisolering som en mulighed for, at få en helt ny facadebeklædning i f.eks. puds, træ eller fibercement.

Typehuse fra 60’erne og 70’erne får i stigende grad lavet en udvendig efterisolering. Facaden trænger alligevel ofte til en grundig renovering. En udvendig facadeisolation frisker både facaden op og bringer huset op til nutidens krav om energiforbrug. Derudover kan en udvendig facadeisolering være en løsning på fugtproblemer og skimmelsvamp.

Er det noget for mig?

Det er værd at kigge nærmere på fordelene ved en udvendig isolering af din bolig:

  • En udvendig efterisolering gør det muligt at “pakke” hele huset ind. Det gør metoden mere effektiv end en indvendig isolering, hvor de indvendige vægge og dele konstruktionen vil fungere som kuldebroer.
  • Fugtproblemer mindskes. Den eksisterende ydervæg holdes tør og fungerer som varmedepot i de koldere perioder. Om sommeren vil den hjælpe med at holde boligen kølig.
  • Du får renoveret din gamle facade og boligen får et ansigtsløft.
  • En udvendig isolering tager selvfølgelig ikke plads fra de indvendige rum, så boligarealet forbliver uændret. Du skal heller ikke til at flytte rundt på indvendige installationer som varmerør, radiatorer, stuk, ol.
  • Når arbejdet skal udføres, er det heller ikke nødvendigt at tømme rum og gøre plads til håndværkere. Du slipper for støv og snavs, mens arbejdet står på, og påvirkningen af din dagligdag vil være begrænset.
Dette skal du tage med i dine overvejelser

Fordelene er mange. Ved en udvendig efterisolering er det primært den store ændring, der nødvendigvis vil ske med facadens udseende, der bør overvejes grundigt. Derudover er det en dyr løsning der skal udføres på en gang, hvorimod en indvendig isolering kan foretages i etaper, rum for rum.

Murene vil blive tykkere, hvilket indebærer at vinduer og døre kommer til at sidde længere inde i murhullerne. Noget der kan give huset et tykt, klodset præg. Der vil også slippe mindre dagslys ind i huset. Ved en gennemgående renovering af et hus kan man tage hånd om disse ting ved at rykke døre og vinduer længere ud i facaden. En fordel ved at rykke på vinduerne er, at de nye samlinger mellem ydervægge og isoleringslaget dækkes.

Spar penge!

Jo tykkere isolering du vælger, jo mere vil du spare på varmeudgifterne. Grænserne for hvor tyk en udvendig isolering kan blive ligger i husets konstruktion, så som tagudhænget.

Tilbage til oversigten