Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.059 anbefalinger
På platformen har vi 97.684 håndværkere
Vi har indsamlet 373.238 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Fugernes vigtige funktion:

Fugerne i murværket er med til at holde sammen og gøre facaden tæt, men en anden vigtig funktion er som bærende element, eller rettere som kraftoverførende, da vægten fra taget skal forplantes ned i fundamentet. Det er en belastning, som fugerne skal kunne holde til. Fuger er altså en væsentlig del af konstruktioner, og det er vigtigt, at man bruger den rette mørtel fra starten. Det er nemlig ikke muligt at efterbehandle fugerne. Hvis uheldet er ude og fugerne bliver skøre og løse, er den eneste løsning at få omfuget sit murværk.

Hold øje med dine fugers helbred

Murværk og fuger fra det forrige århundrede er som regel rigtig holdbare, og kræver i de fleste tilfælde ikke nogen form for vedligeholdelse. Håndværket fra den tid er særdeles godt og holder flot. Modsat er det med kvaliteten af fuger i meget byggeri fra 60’erne og 70’erne.

Det er nemt at tjekke dine fugers helbred. Tag en spids genstand, som f.eks. en skruetrækker, og krads lidt i fugen. Er den porøs og løs i det, er det stærke tegn på, at dine fuger trænger til at blive skiftet. Er fugerne derimod hårde, er de stadigt ved godt helbred. Husk at kigge på fugerne på alle sider af huset, da skygge og solforhold har indflydelse på fugernes tilstand.

Dine fuger kan tage skade af frostsprængninger, murbier eller sætningsskader, men det kan også skyldes at fugerne/mørtlen ikke er lavet stærk nok fra begyndelsen. Det er vigtigt at få beskadiget fuger repareret, da manglede fuger kan være med til at ødelægge murstenene.

Skal du have skiftet dine fuger i facaden, er det en god idé at konsultere en murer. Det kan være vanskeligt at bestemme, hvilken fugemasse der skal benyttes, og det er et omstændigt og tidskrævende arbejde at skifte fuger på en hel facade. Det er derfor en god idé at hyre en murer til arbejdet.

Prøv prisberegneren og få en overslagspris på omfugning af din facade

Murerpris.dk kan arrangere et møde med den dygtig murer, der kan komme forbi til et uforpligtende besøg og kigge på opgaven. Efterfølgende vil mureren være i stand til at komme med en god pris på opgaven.

Murerpris.dk er en nem og hurtig måde at få startet sin facaderenovering