Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.059 anbefalinger
På platformen har vi 97.684 håndværkere
Vi har indsamlet 373.238 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Når man indgår en aftale med en murermester, er det vigtigt for begge parter at få skrevet under på en kontrakt. Det er en måde at sikre aftaler omkring alle dele ved byggeriet.

Det er vigtigt at være meget præcis i udformningen af standardkontrakter, så der ikke kan opstå tvivl om opgaver, deadlines eller priser. Sørg også for at få specificeret hvilke arbejder mureren varetager, og hvilke du selv varetager.

Nedenfor er der et udkast til hvorledes en kontrakt kan udformes, men det er altid en god idé, ved større byggeprojekter, at lade en advokat gennemgå kontrakten inden den underskrives.

Hent kontrakten her: