Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.228 anbefalinger
På platformen har vi 97.814 håndværkere
Vi har indsamlet 374.587 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,8 VERIFICERET VIRKSOMHED

Der kan være mange gode grunde til at vælge en tilbygning til huset. Når familier forøges og man elsker sin nuværende bolig, kan det være en langt bedre løsning end at købe nyt. Murer man en ny tilbygning op, vil hele familien sætte pris på resultatet.

Det er ikke nemt at beregne en generel pris på tilbygning fra en murer. Det skyldes primært at byggepriser rundt omkring i landet varierer i så høj grad, at det først er når den individuelle murermester giver sit endelige tilbud, man får en idé om hvad det koster. Bor man eksempelvis på Lolland, er det således væsentligt billigere at bekoste en tilbygning til huset, end i områder omkring de større byer.

Når din murer opfører tilbygning er det et omfattende byggearbejde, der sættes i gang. Det er derfor oplagt at overveje fremtidsplaner. Haven skal graves op og det kunne jo være, man også længe har drømt om en fuld kælder. En ny tilbygning er en oplagt mulighed for etablering af en kælder.

Tilladelser til tilbygning

Vær særligt opmærksom på at tilbygninger kræver tilladelse fra Teknisk Forvaltning i din kommune. Reglerne for byggeri varierer fra kommune til kommune, så derfor skal du søge om tilladelse.

Generelle regler, som den maksimale byggeprocent – hvilket vil sige, hvor stor en andel af grundens areal man må bebygge – er de samme i hele landet. Det kan betale sig at tjekke op på kommunens lokalplan, før man udarbejder sin ansøgning om tilbygning til huset.

Murerpris.dk formidler udelukkende kontakt til en murermester i kundens lokalområde. Sådan er du sikret han kan vejlede dig i overenstemmelse med de gældende regler i din kommune.

Vil du have en pris på tilbygning fra en murer?

Det er et længere forløb, før man står med den endelige pris på en potentiel tilbygning. Vi kan beregne det første overslag til dig. Vi kan også sørge for at sætte dig i kontakt med en erfaren murer fra dit lokalområde. Han kan besigtige dit hus og vejlede dig med hensyn til ansøgninger.

Men den endelige pris må du formentlig vente på, til kommunen har godkendt byggeriet og murermesteren har iberegnet den – til den tid – aktuelle dagspris, inklusiv materialer.